fbpx

Nasi bohaterowie to osobistości z różnych dziedzin kreatywnych, które tworzą społeczność Fundacji. Ich zaangażowanie opiera się na zdolności do działania jako rzecznicy naszych inicjatyw i projektów, a także do tworzenia i udostępniania treści w celu wzajemnej promocji.